Търсене на имоти

10%-ен ръст на сделките с луксозни имоти през 2016-та

Анализът на данните на имотните агенции за състоянието на пазара за луксозни имоти през изминалата година показва 10%-ен ръст на сделките в този пазарен сегмент, спрямо предходната 2015 година. Делът на продажбите на луксозни имоти през 2016 година е нарастнал до 30% от общия брой продажби. Най-скъпата сделка за продажба на луксозен жилищен имот през 2016-та е реализирана в столицата София. Това е къща на стойност около 3 млн. евро, разположена в полите на Витоша.

 
Според пазарните анализатори, активността на пазара на луксозни имоти се е отразила и върху клиентското търсене, в резултат на което през изминалата година е регистриран двойно по-висок ръст на запитванията от страна на потенциални купувачи и около 60% ръст на огледите на луксозни жилища спрямо 2015 година. Увеличено търсене и ръст на покупките на луксозни имоти в страната е налице както с инвестиционна цел, така и за задоволяване на жилищни потребности. Очакванията на анализаторите са формиралата се на пазара тенденция за динамично развитие в сегмента на луксозните имоти, да се запази и през настоящата година.
 
Водещ фактор за отчетения през 2016 година ръст в сектора на луксозните имоти е активността и стабилността на жилищния пазар като цяло. За растящия клиентски интерес към луксозния пазарен сегмент съдейства също благоприятната политика на банките по отношение на отпускането на ипотечни кредити, както и ниските лихвени проценти по банковите депозити. Това мотивира клиентите да влагат парите си в сигурна инвестиция, да имат завишени критерии към качеството на имотите от луксозния сегмент и към техния реалистичен ценови диапазон. Същевременно, обаче, предлагането на качествени луксозни имоти е ограничено, което обуславя и значителната разлика между ръста на търсенето и на реално сключените сделки.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини